HobbyDeník  |  ByznysDeník  |  TechSvět  |  NeposlušnéTlapky  |  Pravda24  |  ČasProBydlení  |  ČasProŽeny  |  MotorGuru  |  VipShow  |  MyMuži

Kiwipedia

Tukabel


Tukabel je původně kočovný národ obývající některá území Česka a Slovenska, nově i lokální mem Roumingu.

Jeho příslušníci se vyznačují hlavně důkladnou péčí o svůj zevnějšek, jakož i o svůj (a zejména cizí) majetek; inteligencí, kultivovaným jazykovým projevem a v neposlední řadě také finanční nezávislostí na státních orgánech obou zmíněných zemí.

Úředním jazykem je tukabelština, poetická a komplikovaná řeč, které mají občas problém porozumět i sami Tukabelové. Původ jazyka je neznámý, v posledních dekádách ale jazyk podléhá vlivu okolních jazyků a přejímá některá původně česká nebo slovenská frekventovaná slova, která může cvičené ucho v mluveném projevu zachytit. Mladí jedinci žijící na okrajích tukabelských osad bývají v kontaktu s okolní civilizací a můžou tak občas budit iluzi, že umějí mluvit česky nebo slovensky. Průzkumy ale ukázaly, že tito jedinci někdy pouze opakují zaslechnutá slova (jako pojištění, zaměstnání, včasná platba) bez opravdového porozumění jejich významu, aby se vetřeli do přízně neznalých a vylákali na nich různé materiální statky. Nesmíme se tedy nechat oklamat jejich zdánlivě bezvadnou češtinou a musíme si uvědomit, že je biologicky nemožné, aby tvor mozkově anatomicky tak odlišný od Čecha dokázal přemýšlet stejně a používat stejný jazyk jako opravdový Čech.

Na první pohled by se snad zdálo, že Tukabelové budou živořit a žít mrzký, poloopičí život. Opak je však pravdou. V českém prostředí skvěle prospívají, což manifestují exponenciálně se zvětšující populační křivkou. Výborně se adaptovali na místní prostředí a osvojili si techniky moderní humanitní společnosti. V tomto smyslu nám mohou přinést výrazné kulturní obohacení.


Tukabel, tam kabel, všade kabel.


Tuto stránku nelze editovat.Komentovat Nezobrazovat